html5 video player code by EasyHtml5Video.com v3.5

Mājas

Mājas celtniecībā iespējams izvēlēties vienu no trijiem apbūves tipiem - koka karkass, guļbūve vai mūra ēka, to papildinot ar laukakmens, dekoratīva koka apšuvuma, krāsota apmetuma vai stikla ārsienu apdari. Pieļaujamie jumta segumi ir niedres, plēstas koka skaidas, māla vai cementa dakstiņi, kā arī zālāja segums. Katras saimniecības apbūves apjomi ir pielāgoti teritorijas reljefam, nepārsniedzot 8 metru atzīmi virs teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējā augstuma.

Gadu pēc būvdarbu uzsākšanas brīža ikvienai ēkai jābūt gatavai atklāt savu fasādi, tā iekļaujoties Amatciema vidē un kļūstot par ciemata neatņemamu sastāvdaļu. 

Amatciemā katras mājas koncepcija vēsta, ka māja nav vienkārši miteklis, tā ir vienīgā vieta pasaulē, kur valda ikvienu ģimenes locekli sargājoša gaisotne.

Dažos pārdošanai piedāvātajos gruntsgabalos ir sākta dzīvojamās mājas būvniecība. Mājas pārdošanas cenā ir iekļautas tikai dabā eksistējošas ēkas faktiski veiktās būvniecības stadijas izmaksas. Tas dod iespēju jaunajam īpašniekam pašam izvēlēties sirdij tīkamākos tālākas būvniecības risinājumus un apdares materiālus. Iespējama individuālo vēlmju realizēšana mājas pamatstāva un jumta izbūves plānojuma izstrādē.

Vēl neapbūvētajos gruntsgabalos jaunas mājas būvniecības iecere jāsaskaņo ar ciemata kopainu un Amatas novada apbūves noteikumiem. Ir iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajiem tipveida projektiem un pielāgot to savai dzīves telpas izjūtai. Piedāvājumā ir interesanti guļbaļķu māju projekti, kas lieliski iederas ainavā. Tipveida projekti apvieno minimālu apbūves platību ar maksimālu telpu ērtumu. Var projektēt savu - neatkārtojamu un oriģinālu māju, kur domas lidojumam vienīgais ierobežojums ir apkārtējās ainavas diktētais rokraksts un jau minētie Amatas novada apbūves noteikumi.

© 2013, Jaunmāras Ltd