Cielavas

 

Cielavas

Gruntsgabala platība 1,10 ha (11000 m2)

Cena kopā (zeme + māja) - 670 000 EUR

Mājas 3D virtuālo tūri iespējams apskatīt uzklikšķinot šeit.

Mājas platība 208 m2, tai skaitā dzīvojamā platība 165 m2, divas terases ar kopējo platību 46,32 m2, abas ar skatu uz ezeru.

Māja būvēta “amerikāņu lauku mājas” stilā, tajā izvietota priekštelpa, virtuves zona, plaša viesistaba ar kamīnu un augstiem griestiem, viesu sanmezgls, tehniskā telpa, 3 guļamistabas, 2 vannas istabas. Saimnieku guļamistabā ērta garderobe.

Ārējās sienas un iekšējās sienas uzbūvētas no līmētām koka brusām  205 * 270 mm. Koka logi un durvis. Jumta segums ar māla kārniņu Banders Carisma. 

Cokols apdarināts ar akmens slānekļa plātnēm. Apkure tiek nodrošināta ar Alpha Innotec ģeotermālo siltumsūkņu sistēmu ar iebūvētu karstā ūdens sildīšanas sistēmu. Ēkā ir ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas sistēma. Iebūvēta dizainera radīta virtuve ar kvalitatīvu sadzīves tehniku. Vannas istabas aprīkotas ar modernu santehniku.

Māja gatava dzīvošanai.

eltini     367,63,361,98,384,127,408,114,411,107,403,76,368,63
bekas    360,99,352,135,379,137,379,133,384,128
lacpurni     353,127,324,124,288,159,343,179,343,173,380,172,380,137,352,135,353,127
putni     403,71,439,35,495,93,434,133,413,119
<area shape="poly" coords="436,134,450,135,459,143,506,108,496,93" href="#dzilnisi" />
<area shape="poly" coords="507,109,516,126,470,156,460,143" href="#leli" />
<area shape="poly" coords="517,126,522,146,483,169,471,157" href="#svires" />
<area shape="poly" coords="523,147,532,155,492,196,486,187,476,185,487,173,483,171" href="#piekuni" />
<area shape="poly" coords="432,133,412,119,386,134,388,173,409,174" href="#micites" />
<area shape="poly" coords="380,174,380,196,369,209,343,206,322,195,330,175,342,182,344,173" href="#tubisi" />
<area shape="poly" coords="326,175,310,205,290,213,280,203,294,162" href="#snuki" />
<area shape="poly" coords="295,163,281,158,264,201,279,203" href="#narbuli" />
<area shape="poly" coords="280,157,269,154,261,169,246,175,265,201" href="#pukaini" />
<area shape="poly" coords="268,153,239,142,236,164,246,175,262,169" href="#amuli" />
<area shape="poly" coords="239,143,210,135,194,158,194,173,234,168" href="#ives" />
<area shape="poly" coords="247,185,210,188,210,173,234,169" href="#klintaines" />
<area shape="poly" coords="209,189,208,195,250,205,256,199,246,186" href="#mikelisi" />
<area shape="poly" coords="206,195,194,200,223,225,249,205" href="#zubites" />
<area shape="poly" coords="260,204,227,229,244,245,262,223,280,211" href="#rasenes" />
<area shape="poly" coords="262,226,247,244,276,253,286,233,280,213" href="#pienenes" />
<area shape="poly" coords="243,245,233,259,228,276,230,291,282,278,275,255" href="#ancisi" />
<area shape="poly" coords="230,292,239,307,268,302,290,317,301,295,283,279" href="#buki" />
<area shape="poly" coords="241,309,241,331,291,324,290,320,269,303" href="#vijolites" />
<area shape="poly" coords="242,333,248,342,250,365,262,365,282,346,306,343,291,325" href="#bantites" />
<area shape="poly" coords="249,366,248,384,299,385,300,369,312,354,306,343,282,348,264,367" href="#rakeli" />
<area shape="poly" coords="248,385,242,421,282,425,299,424,304,400,299,387" href="#cekulini" />
<area shape="poly" coords="241,421,234,423,236,449,260,443,272,454,306,462,306,443,300,425" href="#cikades" />
<area shape="poly" coords="243,449,260,491,280,481,304,475,305,462,271,457,260,445" href="#krimildes" />
<area shape="poly" coords="262,493,274,517,298,511,304,477,284,481" href="#sekstes" />
<area shape="poly" coords="260,491,222,505,232,526,267,541,274,518" href="#marsili" />
<area shape="poly" coords="268,543,296,564,314,552,275,522" href="#spilves" />
<area shape="poly" coords="300,513,321,535,315,551,275,521" href="#naudini" />
<area shape="poly" coords="289,215,289,241,328,233,344,243,359,244,367,211,342,207,318,195,312,208" href="#purgaili" />
<area shape="poly" coords="288,243,282,259,285,272,290,268,334,259,362,262,367,255,360,247,344,245,327,235" href="#silarunci" />
<area shape="poly" coords="288,274,306,289,306,294,324,298,361,264,335,262,292,268" href="#bebri" />
<area shape="poly" coords="307,296,296,320,318,351,339,315,324,306,324,301" href="#ezi" />
<area shape="poly" coords="342,315,378,316,396,333,390,350,382,354,320,353" href="#caunas" />
<area shape="poly" coords="378,315,371,301,380,279,380,265,369,257,326,300,327,305,342,313" href="#stirnas" />
<area shape="poly" coords="386,174,384,198,368,219,365,245,382,257,388,271,394,267,412,193,409,175" href="#sabuli" />
<area shape="poly" coords="414,193,444,213,426,248,396,267" href="#zirini" />
<area shape="poly" coords="446,211,474,184,485,173,450,137,432,135,412,173,414,191" href="#apsukalns" />
<area shape="poly" coords="450,212,456,221,506,254,511,252,503,220,487,188,476,186" href="#dizegles" />
<area shape="poly" coords="454,223,439,235,433,251,442,254,470,272,512,265,507,257" href="#bezdeligas" />
<area shape="poly" coords="430,253,396,274,423,302,445,312,454,307,466,274,441,256" href="#baravikas" />
<area shape="poly" coords="394,275,378,295,378,305,403,330,430,332,441,314,422,306" href="#kadiki" />
<area shape="poly" coords="468,273,457,307,445,313,445,320,462,323,480,335,502,305,512,266" href="#sermukski" />
<area shape="poly" coords="445,322,435,337,445,360,467,366,482,361,485,341,460,324" href="#ciekuri" />
<area shape="poly" coords="434,339,401,335,398,352,389,358,404,388,461,367,442,362" href="#ciekuri-1" />
<area shape="poly" coords="387,360,356,357,358,383,347,393,356,416,411,401" href="upisi#" />
<area shape="poly" coords="354,357,316,356,306,368,310,391,346,392,356,382" href="#omuli" />
<area shape="poly" coords="310,393,306,427,312,451,330,444,343,434,348,432,353,417,346,394" href="#amori" />
<area shape="poly" coords="312,455,310,485,326,474,331,479,360,463,360,457,344,442,346,436" href="#sazani" />
<area shape="poly" coords="322,479,338,493,344,512,359,507,360,467,334,481" href="#gruduli" />
<area shape="poly" coords="320,480,306,491,303,513,322,529,342,514,336,495" href="#vedzeles" />
<area shape="poly" coords="325,541,306,569,322,583,348,549" href="#pupezi" />
<area shape="poly" coords="323,585,339,594,366,560,348,551" href="#smerlini" />
<area shape="poly" coords="340,593,392,602,374,569,366,561" href="#apiki" />
<area shape="poly" coords="353,599,348,610,382,635,393,631,392,603" href="#aploki" />
<area shape="poly" coords="394,602,405,590,427,631,394,632" href="#griki" />
<area shape="poly" coords="370,515,364,510,345,515,327,532,350,547" href="#jeskas" />
<area shape="poly" coords="372,517,408,547,372,559,352,549" href="#grisli" />
<area shape="poly" coords="408,549,421,566,394,601,377,569,372,562" href="#avenes" />
<area shape="poly" coords="424,569,442,585,446,612,435,631,430,630,408,589" href="#bruklenes" />
<area shape="poly" coords="457,619,465,637,488,648,500,627,501,612,493,596,482,609" href="#zivtinas" />
<area shape="poly" coords="473,575,488,581,493,596,480,608,456,619,449,611,444,586" href="#lacenes" />
<area shape="poly" coords="474,575,467,546,422,568,442,584" href="#driezas" />
<area shape="poly" coords="468,545,460,525,416,558,422,567" href="#cemuri" />
<area shape="poly" coords="461,523,457,513,437,514,428,534,409,546,416,558" href="#bisites" />
<area shape="poly" coords="436,513,420,500,396,535,408,544,425,534" href="#spares" />
<area shape="poly" coords="419,499,410,474,365,508,395,535" href="#kisi" />
<area shape="poly" coords="412,471,388,455,362,464,362,507" href="#udeles" />
<area shape="poly" coords="388,454,381,439,357,420,348,441,362,456,362,461" href="#peci" />
<area shape="poly" coords="412,402,422,421,387,449,384,439,358,419" href="#sterstes" />
<area shape="poly" coords="424,421,428,425,456,403,458,383,464,377,460,369,407,391" href="#curkstes" />
<area shape="poly" coords="424,423,447,453,442,465,419,485,416,469,393,449" href="#pupuki" />
<area shape="poly" coords="449,456,452,468,455,506,436,506,418,491,442,467" href="#kurpites" />
<area shape="poly" coords="454,467,499,490,472,536,457,505" href="#paceplisi" />
<area shape="poly" coords="500,489,508,473,495,463,489,443,450,454,454,467" href="#bekas" />
<area shape="poly" coords="490,441,490,423,475,407,458,406,430,426,448,452" href="#mezirbes" />
<area shape="poly" coords="464,371,484,362,492,381,496,401,501,411,492,420,481,405,459,399,459,385,468,377" href="#cipstes" />
<area shape="poly" coords="494,423,496,459,513,466,528,428,527,414,502,412" href="#svilpji" />
<area shape="poly" coords="527,413,529,395,527,385,494,379,496,400,503,409" href="#cukuri" />
<area shape="poly" coords="528,381,526,363,511,330,486,340,485,360,494,379" href="#ciekurkalns" />
<area shape="poly" coords="514,265,546,289,536,296,522,323,533,365,528,364,514,330,484,338,482,337,504,306" href="#kivites" />
<area shape="poly" coords="548,289,566,318,566,330,534,377,534,363,525,323,536,299" href="#rieksti" />
<area shape="poly" coords="557,345,597,383,599,399,539,400,535,381" href="#ozolruki" />
<area shape="poly" coords="591,402,593,423,588,426,556,416,534,416,537,401" href="#rukupriedes" />
<area shape="poly" coords="586,427,588,442,542,441,532,432,534,418,557,419" href="#apogi" />
<area shape="poly" coords="587,443,587,452,530,475,524,466,530,435,540,444" href="#dadzi" />
<area shape="poly" coords="588,455,595,470,566,476,554,492,530,500,525,479" href="#viki" />
<area shape="poly" coords="514,481,486,523,494,530,519,527,524,514,525,489" href="#feliksi" />
<area shape="poly" coords="485,526,474,543,478,571,488,575,501,556,496,549,496,535" href="#tilbites" />
<area shape="poly" coords="514,562,503,557,498,548,499,535,520,527,548,527,550,534,526,547" href="#alises" />
<area shape="poly" coords="556,494,560,511,550,524,529,525,528,504" href="#pikstes" />
<area shape="poly" coords="597,471,600,477,562,515,557,493,567,479" href="#vizbuli" />
<area shape="poly" coords="509,612,544,622,521,653,510,649,496,653" href="#brenci" />
<area shape="poly" coords="508,611,508,597,530,574,556,621,546,621" href="#viteni" />
<area shape="poly" coords="531,574,538,561,535,548,554,541,562,577,573,585,567,595,566,622,558,621" href="#viglini" />
<area shape="poly" coords="575,585,584,589,608,615,598,625,568,623,568,595" href="#opali" />
<area shape="poly" coords="612,615,624,605,609,573,578,580" href="#klauci" />
<area shape="poly" coords="609,571,585,529,556,539,568,574,578,579" href="#piksas" />
<area shape="poly" coords="587,529,606,522,652,597,650,612,625,605" href="#kalnavoti" />
<area shape="poly" coords="604,478,614,504,608,515,557,533,554,527,564,516" href="#samteni" />
<area shape="poly" coords="586,428,610,417,659,452,633,503,618,511,591,455" href="#strazdi" />
<area shape="poly" coords="623,345,667,378,679,351,634,327" href="#dzeni" />
<area shape="poly" coords="636,326,638,304,647,298,658,307,668,303,678,307,684,323,693,327,680,351" href="#noras" />
<area shape="poly" coords="667,301,682,277,706,291,708,309,694,325,684,319,680,303" href="#birojs" />
<area shape="poly" coords="681,276,665,266,642,262,621,267,615,293,635,301,649,296,660,304" href="#ruki" />
<area shape="poly" coords="664,261,658,237,618,213,602,221,608,239,605,255" href="#sigas" />
<area shape="poly" coords="603,255,578,301,606,320,622,310,623,300,612,293,617,268,636,261" href="#irbites" />
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas
M156 Cielavas

Mājas plāns

M156 Cielavas 1. stāvs
M156 Cielavas Fasāde