Dzērvenes

 

Dzērvenes

Gruntsgabala platība 1,24 ha (12400 m2)

Cena (zeme + mājas pamatstāvs) - 280000,00 EUR

Zemes gabals ir īpaši bagāts ar ūdeņiem - tas robežojas gan ar lielāko Amatciema ūdenstilpni - Vēķa ezeru, gan tā teritorijā ir puse no dīķa, kas kā pussalu ietver mājas pagalmu.

Māja (plānotā platība 355 m2) ir celtniecības stadijā - šobrīd ir veikta pamatu un pamatstāva metāla konstrukciju izbūve. Plānotā mājas platība 355 m2 + āra terases. Projektā mājas pamatstāvā ir paredzēta plaša atpūtas telpa un pirts, tehniskās telpas; pirmajā stāvā virtuve, kas apvienota ar ēdamistabu (telpā ir kamīns un plaši logi un savu pagalma dīķi), atsevišķa istaba kabinetam vai viesistabai. Jumta stāvā pēc saimnieku vajadzībām var izvietot divas vai trīs guļamistabas ar ērtām vannas istabām un garderobi. Mājā ir paredzēta garāža divām automašīnām.

eltini     367,63,361,98,384,127,408,114,411,107,403,76,368,63
bekas    360,99,352,135,379,137,379,133,384,128
lacpurni     353,127,324,124,288,159,343,179,343,173,380,172,380,137,352,135,353,127
putni     403,71,439,35,495,93,434,133,413,119
<area shape="poly" coords="436,134,450,135,459,143,506,108,496,93" href="#dzilnisi" />
<area shape="poly" coords="507,109,516,126,470,156,460,143" href="#leli" />
<area shape="poly" coords="517,126,522,146,483,169,471,157" href="#svires" />
<area shape="poly" coords="523,147,532,155,492,196,486,187,476,185,487,173,483,171" href="#piekuni" />
<area shape="poly" coords="432,133,412,119,386,134,388,173,409,174" href="#micites" />
<area shape="poly" coords="380,174,380,196,369,209,343,206,322,195,330,175,342,182,344,173" href="#tubisi" />
<area shape="poly" coords="326,175,310,205,290,213,280,203,294,162" href="#snuki" />
<area shape="poly" coords="295,163,281,158,264,201,279,203" href="#narbuli" />
<area shape="poly" coords="280,157,269,154,261,169,246,175,265,201" href="#pukaini" />
<area shape="poly" coords="268,153,239,142,236,164,246,175,262,169" href="#amuli" />
<area shape="poly" coords="239,143,210,135,194,158,194,173,234,168" href="#ives" />
<area shape="poly" coords="247,185,210,188,210,173,234,169" href="#klintaines" />
<area shape="poly" coords="209,189,208,195,250,205,256,199,246,186" href="#mikelisi" />
<area shape="poly" coords="206,195,194,200,223,225,249,205" href="#zubites" />
<area shape="poly" coords="260,204,227,229,244,245,262,223,280,211" href="#rasenes" />
<area shape="poly" coords="262,226,247,244,276,253,286,233,280,213" href="#pienenes" />
<area shape="poly" coords="243,245,233,259,228,276,230,291,282,278,275,255" href="#ancisi" />
<area shape="poly" coords="230,292,239,307,268,302,290,317,301,295,283,279" href="#buki" />
<area shape="poly" coords="241,309,241,331,291,324,290,320,269,303" href="#vijolites" />
<area shape="poly" coords="242,333,248,342,250,365,262,365,282,346,306,343,291,325" href="#bantites" />
<area shape="poly" coords="249,366,248,384,299,385,300,369,312,354,306,343,282,348,264,367" href="#rakeli" />
<area shape="poly" coords="248,385,242,421,282,425,299,424,304,400,299,387" href="#cekulini" />
<area shape="poly" coords="241,421,234,423,236,449,260,443,272,454,306,462,306,443,300,425" href="#cikades" />
<area shape="poly" coords="243,449,260,491,280,481,304,475,305,462,271,457,260,445" href="#krimildes" />
<area shape="poly" coords="262,493,274,517,298,511,304,477,284,481" href="#sekstes" />
<area shape="poly" coords="260,491,222,505,232,526,267,541,274,518" href="#marsili" />
<area shape="poly" coords="268,543,296,564,314,552,275,522" href="#spilves" />
<area shape="poly" coords="300,513,321,535,315,551,275,521" href="#naudini" />
<area shape="poly" coords="289,215,289,241,328,233,344,243,359,244,367,211,342,207,318,195,312,208" href="#purgaili" />
<area shape="poly" coords="288,243,282,259,285,272,290,268,334,259,362,262,367,255,360,247,344,245,327,235" href="#silarunci" />
<area shape="poly" coords="288,274,306,289,306,294,324,298,361,264,335,262,292,268" href="#bebri" />
<area shape="poly" coords="307,296,296,320,318,351,339,315,324,306,324,301" href="#ezi" />
<area shape="poly" coords="342,315,378,316,396,333,390,350,382,354,320,353" href="#caunas" />
<area shape="poly" coords="378,315,371,301,380,279,380,265,369,257,326,300,327,305,342,313" href="#stirnas" />
<area shape="poly" coords="386,174,384,198,368,219,365,245,382,257,388,271,394,267,412,193,409,175" href="#sabuli" />
<area shape="poly" coords="414,193,444,213,426,248,396,267" href="#zirini" />
<area shape="poly" coords="446,211,474,184,485,173,450,137,432,135,412,173,414,191" href="#apsukalns" />
<area shape="poly" coords="450,212,456,221,506,254,511,252,503,220,487,188,476,186" href="#dizegles" />
<area shape="poly" coords="454,223,439,235,433,251,442,254,470,272,512,265,507,257" href="#bezdeligas" />
<area shape="poly" coords="430,253,396,274,423,302,445,312,454,307,466,274,441,256" href="#baravikas" />
<area shape="poly" coords="394,275,378,295,378,305,403,330,430,332,441,314,422,306" href="#kadiki" />
<area shape="poly" coords="468,273,457,307,445,313,445,320,462,323,480,335,502,305,512,266" href="#sermukski" />
<area shape="poly" coords="445,322,435,337,445,360,467,366,482,361,485,341,460,324" href="#ciekuri" />
<area shape="poly" coords="434,339,401,335,398,352,389,358,404,388,461,367,442,362" href="#ciekuri-1" />
<area shape="poly" coords="387,360,356,357,358,383,347,393,356,416,411,401" href="upisi#" />
<area shape="poly" coords="354,357,316,356,306,368,310,391,346,392,356,382" href="#omuli" />
<area shape="poly" coords="310,393,306,427,312,451,330,444,343,434,348,432,353,417,346,394" href="#amori" />
<area shape="poly" coords="312,455,310,485,326,474,331,479,360,463,360,457,344,442,346,436" href="#sazani" />
<area shape="poly" coords="322,479,338,493,344,512,359,507,360,467,334,481" href="#gruduli" />
<area shape="poly" coords="320,480,306,491,303,513,322,529,342,514,336,495" href="#vedzeles" />
<area shape="poly" coords="325,541,306,569,322,583,348,549" href="#pupezi" />
<area shape="poly" coords="323,585,339,594,366,560,348,551" href="#smerlini" />
<area shape="poly" coords="340,593,392,602,374,569,366,561" href="#apiki" />
<area shape="poly" coords="353,599,348,610,382,635,393,631,392,603" href="#aploki" />
<area shape="poly" coords="394,602,405,590,427,631,394,632" href="#griki" />
<area shape="poly" coords="370,515,364,510,345,515,327,532,350,547" href="#jeskas" />
<area shape="poly" coords="372,517,408,547,372,559,352,549" href="#grisli" />
<area shape="poly" coords="408,549,421,566,394,601,377,569,372,562" href="#avenes" />
<area shape="poly" coords="424,569,442,585,446,612,435,631,430,630,408,589" href="#bruklenes" />
<area shape="poly" coords="457,619,465,637,488,648,500,627,501,612,493,596,482,609" href="#zivtinas" />
<area shape="poly" coords="473,575,488,581,493,596,480,608,456,619,449,611,444,586" href="#lacenes" />
<area shape="poly" coords="474,575,467,546,422,568,442,584" href="#driezas" />
<area shape="poly" coords="468,545,460,525,416,558,422,567" href="#cemuri" />
<area shape="poly" coords="461,523,457,513,437,514,428,534,409,546,416,558" href="#bisites" />
<area shape="poly" coords="436,513,420,500,396,535,408,544,425,534" href="#spares" />
<area shape="poly" coords="419,499,410,474,365,508,395,535" href="#kisi" />
<area shape="poly" coords="412,471,388,455,362,464,362,507" href="#udeles" />
<area shape="poly" coords="388,454,381,439,357,420,348,441,362,456,362,461" href="#peci" />
<area shape="poly" coords="412,402,422,421,387,449,384,439,358,419" href="#sterstes" />
<area shape="poly" coords="424,421,428,425,456,403,458,383,464,377,460,369,407,391" href="#curkstes" />
<area shape="poly" coords="424,423,447,453,442,465,419,485,416,469,393,449" href="#pupuki" />
<area shape="poly" coords="449,456,452,468,455,506,436,506,418,491,442,467" href="#kurpites" />
<area shape="poly" coords="454,467,499,490,472,536,457,505" href="#paceplisi" />
<area shape="poly" coords="500,489,508,473,495,463,489,443,450,454,454,467" href="#bekas" />
<area shape="poly" coords="490,441,490,423,475,407,458,406,430,426,448,452" href="#mezirbes" />
<area shape="poly" coords="464,371,484,362,492,381,496,401,501,411,492,420,481,405,459,399,459,385,468,377" href="#cipstes" />
<area shape="poly" coords="494,423,496,459,513,466,528,428,527,414,502,412" href="#svilpji" />
<area shape="poly" coords="527,413,529,395,527,385,494,379,496,400,503,409" href="#cukuri" />
<area shape="poly" coords="528,381,526,363,511,330,486,340,485,360,494,379" href="#ciekurkalns" />
<area shape="poly" coords="514,265,546,289,536,296,522,323,533,365,528,364,514,330,484,338,482,337,504,306" href="#kivites" />
<area shape="poly" coords="548,289,566,318,566,330,534,377,534,363,525,323,536,299" href="#rieksti" />
<area shape="poly" coords="557,345,597,383,599,399,539,400,535,381" href="#ozolruki" />
<area shape="poly" coords="591,402,593,423,588,426,556,416,534,416,537,401" href="#rukupriedes" />
<area shape="poly" coords="586,427,588,442,542,441,532,432,534,418,557,419" href="#apogi" />
<area shape="poly" coords="587,443,587,452,530,475,524,466,530,435,540,444" href="#dadzi" />
<area shape="poly" coords="588,455,595,470,566,476,554,492,530,500,525,479" href="#viki" />
<area shape="poly" coords="514,481,486,523,494,530,519,527,524,514,525,489" href="#feliksi" />
<area shape="poly" coords="485,526,474,543,478,571,488,575,501,556,496,549,496,535" href="#tilbites" />
<area shape="poly" coords="514,562,503,557,498,548,499,535,520,527,548,527,550,534,526,547" href="#alises" />
<area shape="poly" coords="556,494,560,511,550,524,529,525,528,504" href="#pikstes" />
<area shape="poly" coords="597,471,600,477,562,515,557,493,567,479" href="#vizbuli" />
<area shape="poly" coords="509,612,544,622,521,653,510,649,496,653" href="#brenci" />
<area shape="poly" coords="508,611,508,597,530,574,556,621,546,621" href="#viteni" />
<area shape="poly" coords="531,574,538,561,535,548,554,541,562,577,573,585,567,595,566,622,558,621" href="#viglini" />
<area shape="poly" coords="575,585,584,589,608,615,598,625,568,623,568,595" href="#opali" />
<area shape="poly" coords="612,615,624,605,609,573,578,580" href="#klauci" />
<area shape="poly" coords="609,571,585,529,556,539,568,574,578,579" href="#piksas" />
<area shape="poly" coords="587,529,606,522,652,597,650,612,625,605" href="#kalnavoti" />
<area shape="poly" coords="604,478,614,504,608,515,557,533,554,527,564,516" href="#samteni" />
<area shape="poly" coords="586,428,610,417,659,452,633,503,618,511,591,455" href="#strazdi" />
<area shape="poly" coords="623,345,667,378,679,351,634,327" href="#dzeni" />
<area shape="poly" coords="636,326,638,304,647,298,658,307,668,303,678,307,684,323,693,327,680,351" href="#noras" />
<area shape="poly" coords="667,301,682,277,706,291,708,309,694,325,684,319,680,303" href="#birojs" />
<area shape="poly" coords="681,276,665,266,642,262,621,267,615,293,635,301,649,296,660,304" href="#ruki" />
<area shape="poly" coords="664,261,658,237,618,213,602,221,608,239,605,255" href="#sigas" />
<area shape="poly" coords="603,255,578,301,606,320,622,310,623,300,612,293,617,268,636,261" href="#irbites" />