Gārņi

 

Gārņi

Gruntsgabala platība 0,70 ha (7000 m2)

Cena kopā (zeme + mājas karkass) - 280 000 EUR

Zemes gabals robežojas ar lielāko ūdenstilpi Amatciemā – zivīm bagāto Vēķa ezeru. Īpašuma teritorijā ir arī mazāks privātais dīķis, pagalmam interesants reljefs. Mājai uz pagalma pusi paredzētas plašas terases.

Māja (plānotā platība 355 m2) ir celtniecības stadijā - šobrīd ir veikta pamatu, pamatstāva metāla konstrukciju un mūrēto ārsienu izbūve, ārsienas siltinātas, izdarīti pamatstāva koka un betona pārseguma darbi, uzstādīts mājas guļbaļķu karkass, jumta konstrukcijas un pagaidu jumta segums. Jumta konstrukcija paredzēta niedru vai koka lubiņu jumtam. Turpmākos darbus veiksim pēc jaunā īpašnieka individuālajām vēlmēm atbilstoši mājas dizaina risinājumam. Projektā ir paredzēta mājas pamatstāvā plaša atpūtas telpa un pirts, tehniskā telpa. Pirmajā stāvā apvienota virtuve un ēdamistaba ar kamīnu, plaši logi uz pagalma dīķi un Vēķa ezeru, garāža divām automašīnām. Jumta stāvā pēc saimnieku vajadzībām var izvietot divas vai trīs guļamistabas ar ērtām vannas istabām un garderobi.

eltini     367,63,361,98,384,127,408,114,411,107,403,76,368,63
bekas    360,99,352,135,379,137,379,133,384,128
lacpurni     353,127,324,124,288,159,343,179,343,173,380,172,380,137,352,135,353,127
putni     403,71,439,35,495,93,434,133,413,119
<area shape="poly" coords="436,134,450,135,459,143,506,108,496,93" href="#dzilnisi" />
<area shape="poly" coords="507,109,516,126,470,156,460,143" href="#leli" />
<area shape="poly" coords="517,126,522,146,483,169,471,157" href="#svires" />
<area shape="poly" coords="523,147,532,155,492,196,486,187,476,185,487,173,483,171" href="#piekuni" />
<area shape="poly" coords="432,133,412,119,386,134,388,173,409,174" href="#micites" />
<area shape="poly" coords="380,174,380,196,369,209,343,206,322,195,330,175,342,182,344,173" href="#tubisi" />
<area shape="poly" coords="326,175,310,205,290,213,280,203,294,162" href="#snuki" />
<area shape="poly" coords="295,163,281,158,264,201,279,203" href="#narbuli" />
<area shape="poly" coords="280,157,269,154,261,169,246,175,265,201" href="#pukaini" />
<area shape="poly" coords="268,153,239,142,236,164,246,175,262,169" href="#amuli" />
<area shape="poly" coords="239,143,210,135,194,158,194,173,234,168" href="#ives" />
<area shape="poly" coords="247,185,210,188,210,173,234,169" href="#klintaines" />
<area shape="poly" coords="209,189,208,195,250,205,256,199,246,186" href="#mikelisi" />
<area shape="poly" coords="206,195,194,200,223,225,249,205" href="#zubites" />
<area shape="poly" coords="260,204,227,229,244,245,262,223,280,211" href="#rasenes" />
<area shape="poly" coords="262,226,247,244,276,253,286,233,280,213" href="#pienenes" />
<area shape="poly" coords="243,245,233,259,228,276,230,291,282,278,275,255" href="#ancisi" />
<area shape="poly" coords="230,292,239,307,268,302,290,317,301,295,283,279" href="#buki" />
<area shape="poly" coords="241,309,241,331,291,324,290,320,269,303" href="#vijolites" />
<area shape="poly" coords="242,333,248,342,250,365,262,365,282,346,306,343,291,325" href="#bantites" />
<area shape="poly" coords="249,366,248,384,299,385,300,369,312,354,306,343,282,348,264,367" href="#rakeli" />
<area shape="poly" coords="248,385,242,421,282,425,299,424,304,400,299,387" href="#cekulini" />
<area shape="poly" coords="241,421,234,423,236,449,260,443,272,454,306,462,306,443,300,425" href="#cikades" />
<area shape="poly" coords="243,449,260,491,280,481,304,475,305,462,271,457,260,445" href="#krimildes" />
<area shape="poly" coords="262,493,274,517,298,511,304,477,284,481" href="#sekstes" />
<area shape="poly" coords="260,491,222,505,232,526,267,541,274,518" href="#marsili" />
<area shape="poly" coords="268,543,296,564,314,552,275,522" href="#spilves" />
<area shape="poly" coords="300,513,321,535,315,551,275,521" href="#naudini" />
<area shape="poly" coords="289,215,289,241,328,233,344,243,359,244,367,211,342,207,318,195,312,208" href="#purgaili" />
<area shape="poly" coords="288,243,282,259,285,272,290,268,334,259,362,262,367,255,360,247,344,245,327,235" href="#silarunci" />
<area shape="poly" coords="288,274,306,289,306,294,324,298,361,264,335,262,292,268" href="#bebri" />
<area shape="poly" coords="307,296,296,320,318,351,339,315,324,306,324,301" href="#ezi" />
<area shape="poly" coords="342,315,378,316,396,333,390,350,382,354,320,353" href="#caunas" />
<area shape="poly" coords="378,315,371,301,380,279,380,265,369,257,326,300,327,305,342,313" href="#stirnas" />
<area shape="poly" coords="386,174,384,198,368,219,365,245,382,257,388,271,394,267,412,193,409,175" href="#sabuli" />
<area shape="poly" coords="414,193,444,213,426,248,396,267" href="#zirini" />
<area shape="poly" coords="446,211,474,184,485,173,450,137,432,135,412,173,414,191" href="#apsukalns" />
<area shape="poly" coords="450,212,456,221,506,254,511,252,503,220,487,188,476,186" href="#dizegles" />
<area shape="poly" coords="454,223,439,235,433,251,442,254,470,272,512,265,507,257" href="#bezdeligas" />
<area shape="poly" coords="430,253,396,274,423,302,445,312,454,307,466,274,441,256" href="#baravikas" />
<area shape="poly" coords="394,275,378,295,378,305,403,330,430,332,441,314,422,306" href="#kadiki" />
<area shape="poly" coords="468,273,457,307,445,313,445,320,462,323,480,335,502,305,512,266" href="#sermukski" />
<area shape="poly" coords="445,322,435,337,445,360,467,366,482,361,485,341,460,324" href="#ciekuri" />
<area shape="poly" coords="434,339,401,335,398,352,389,358,404,388,461,367,442,362" href="#ciekuri-1" />
<area shape="poly" coords="387,360,356,357,358,383,347,393,356,416,411,401" href="upisi#" />
<area shape="poly" coords="354,357,316,356,306,368,310,391,346,392,356,382" href="#omuli" />
<area shape="poly" coords="310,393,306,427,312,451,330,444,343,434,348,432,353,417,346,394" href="#amori" />
<area shape="poly" coords="312,455,310,485,326,474,331,479,360,463,360,457,344,442,346,436" href="#sazani" />
<area shape="poly" coords="322,479,338,493,344,512,359,507,360,467,334,481" href="#gruduli" />
<area shape="poly" coords="320,480,306,491,303,513,322,529,342,514,336,495" href="#vedzeles" />
<area shape="poly" coords="325,541,306,569,322,583,348,549" href="#pupezi" />
<area shape="poly" coords="323,585,339,594,366,560,348,551" href="#smerlini" />
<area shape="poly" coords="340,593,392,602,374,569,366,561" href="#apiki" />
<area shape="poly" coords="353,599,348,610,382,635,393,631,392,603" href="#aploki" />
<area shape="poly" coords="394,602,405,590,427,631,394,632" href="#griki" />
<area shape="poly" coords="370,515,364,510,345,515,327,532,350,547" href="#jeskas" />
<area shape="poly" coords="372,517,408,547,372,559,352,549" href="#grisli" />
<area shape="poly" coords="408,549,421,566,394,601,377,569,372,562" href="#avenes" />
<area shape="poly" coords="424,569,442,585,446,612,435,631,430,630,408,589" href="#bruklenes" />
<area shape="poly" coords="457,619,465,637,488,648,500,627,501,612,493,596,482,609" href="#zivtinas" />
<area shape="poly" coords="473,575,488,581,493,596,480,608,456,619,449,611,444,586" href="#lacenes" />
<area shape="poly" coords="474,575,467,546,422,568,442,584" href="#driezas" />
<area shape="poly" coords="468,545,460,525,416,558,422,567" href="#cemuri" />
<area shape="poly" coords="461,523,457,513,437,514,428,534,409,546,416,558" href="#bisites" />
<area shape="poly" coords="436,513,420,500,396,535,408,544,425,534" href="#spares" />
<area shape="poly" coords="419,499,410,474,365,508,395,535" href="#kisi" />
<area shape="poly" coords="412,471,388,455,362,464,362,507" href="#udeles" />
<area shape="poly" coords="388,454,381,439,357,420,348,441,362,456,362,461" href="#peci" />
<area shape="poly" coords="412,402,422,421,387,449,384,439,358,419" href="#sterstes" />
<area shape="poly" coords="424,421,428,425,456,403,458,383,464,377,460,369,407,391" href="#curkstes" />
<area shape="poly" coords="424,423,447,453,442,465,419,485,416,469,393,449" href="#pupuki" />
<area shape="poly" coords="449,456,452,468,455,506,436,506,418,491,442,467" href="#kurpites" />
<area shape="poly" coords="454,467,499,490,472,536,457,505" href="#paceplisi" />
<area shape="poly" coords="500,489,508,473,495,463,489,443,450,454,454,467" href="#bekas" />
<area shape="poly" coords="490,441,490,423,475,407,458,406,430,426,448,452" href="#mezirbes" />
<area shape="poly" coords="464,371,484,362,492,381,496,401,501,411,492,420,481,405,459,399,459,385,468,377" href="#cipstes" />
<area shape="poly" coords="494,423,496,459,513,466,528,428,527,414,502,412" href="#svilpji" />
<area shape="poly" coords="527,413,529,395,527,385,494,379,496,400,503,409" href="#cukuri" />
<area shape="poly" coords="528,381,526,363,511,330,486,340,485,360,494,379" href="#ciekurkalns" />
<area shape="poly" coords="514,265,546,289,536,296,522,323,533,365,528,364,514,330,484,338,482,337,504,306" href="#kivites" />
<area shape="poly" coords="548,289,566,318,566,330,534,377,534,363,525,323,536,299" href="#rieksti" />
<area shape="poly" coords="557,345,597,383,599,399,539,400,535,381" href="#ozolruki" />
<area shape="poly" coords="591,402,593,423,588,426,556,416,534,416,537,401" href="#rukupriedes" />
<area shape="poly" coords="586,427,588,442,542,441,532,432,534,418,557,419" href="#apogi" />
<area shape="poly" coords="587,443,587,452,530,475,524,466,530,435,540,444" href="#dadzi" />
<area shape="poly" coords="588,455,595,470,566,476,554,492,530,500,525,479" href="#viki" />
<area shape="poly" coords="514,481,486,523,494,530,519,527,524,514,525,489" href="#feliksi" />
<area shape="poly" coords="485,526,474,543,478,571,488,575,501,556,496,549,496,535" href="#tilbites" />
<area shape="poly" coords="514,562,503,557,498,548,499,535,520,527,548,527,550,534,526,547" href="#alises" />
<area shape="poly" coords="556,494,560,511,550,524,529,525,528,504" href="#pikstes" />
<area shape="poly" coords="597,471,600,477,562,515,557,493,567,479" href="#vizbuli" />
<area shape="poly" coords="509,612,544,622,521,653,510,649,496,653" href="#brenci" />
<area shape="poly" coords="508,611,508,597,530,574,556,621,546,621" href="#viteni" />
<area shape="poly" coords="531,574,538,561,535,548,554,541,562,577,573,585,567,595,566,622,558,621" href="#viglini" />
<area shape="poly" coords="575,585,584,589,608,615,598,625,568,623,568,595" href="#opali" />
<area shape="poly" coords="612,615,624,605,609,573,578,580" href="#klauci" />
<area shape="poly" coords="609,571,585,529,556,539,568,574,578,579" href="#piksas" />
<area shape="poly" coords="587,529,606,522,652,597,650,612,625,605" href="#kalnavoti" />
<area shape="poly" coords="604,478,614,504,608,515,557,533,554,527,564,516" href="#samteni" />
<area shape="poly" coords="586,428,610,417,659,452,633,503,618,511,591,455" href="#strazdi" />
<area shape="poly" coords="623,345,667,378,679,351,634,327" href="#dzeni" />
<area shape="poly" coords="636,326,638,304,647,298,658,307,668,303,678,307,684,323,693,327,680,351" href="#noras" />
<area shape="poly" coords="667,301,682,277,706,291,708,309,694,325,684,319,680,303" href="#birojs" />
<area shape="poly" coords="681,276,665,266,642,262,621,267,615,293,635,301,649,296,660,304" href="#ruki" />
<area shape="poly" coords="664,261,658,237,618,213,602,221,608,239,605,255" href="#sigas" />
<area shape="poly" coords="603,255,578,301,606,320,622,310,623,300,612,293,617,268,636,261" href="#irbites" />
M065 Gārņi
M065 Gārņi
M065 Gārņi