video mp4 by EasyHtml5Video.com v3.5

Vide

Amatciems ir vienota stila, standarta un kvalitātes dzīves telpa Amatas novadā, ko nodrošina centralizēti ciemata apsaimniekošanas, uzturēšanas un apdzīvošanas noteikumi.

Ciemata teritorijā visām mājsaimniecībām ir centrālā ūdensapgāde no 175 m dziļa artēziskā urbuma, kopējā kanalizācijas sistēma, energoapgāde un atkritumu apsaimniekotājs. Īpašas ērtības iedzīvotājiem rada optiskais kabelis, kas nodrošina izcilu interneta ātrumu (1 Gbit/s), lai iedzīvotaji un ciemata viesi, baudot dzīvi dabā, varētu netraucēti turpināt savu darbu.

Ciematā radīta vienota infrastruktūras un apsaimniekošanas sistēma. Visas mājas Amatciemā ir pieslēgtas apsardzes un ugunsdrošības signalizācijai. Apsardzes kompānija ir izvietojusi ciematā patruļas automašīnu (24h diennaktī), kas nodrošina maksimālu ātru reaģēšanu. Iedzīvotāju drošībai visā ciemata teritorijā darbojas video novērošanas sistēma.

Amatciema teritorijā esošās ūdenstilpnes var izmantot īpašnieki, kuru īpašums robežojas ar konkrēto dīķi vai ezeru; komerciāla rakstura makšķerēšana un motorizēta ūdenstransporta izmantošana nav atļauta.

Amatciemā respektē un aizsargā katra nekustamā īpašuma īpašnieka individuālās un koplietošanas teritorijas īpašnieku kopīgās intereses dzīvot tīrā, sakārtotā un klusā vidē.

Teritorija nav sadalīta ar augstiem žogiem, ikviena privātā un personiskā dzīves telpa ir nodrošināta ar saudzīgi un pārdomāti izveidotu reljefu, stādījumiem un dīķiem.

© 2013, Jaunmāras Ltd